საჯარო ინფორმაცია

09/01/2023

2022 წლის დეკემბრის საჯარო ინფორმაცია