სს საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო კრედიტინფო საქართველო

ჩემი კრედიტინფო

ჩემი კრედიტინფოს მეშვეობით საშუალება გაქვთ გადაამოწმოთ საკუთარი საკრედიტო ისტორია / რეპორტი, საკრედიტო რეიტინგი და განახორციელოთ საკრედიტო რეპორტში განხორციელებული ცვლილებების მონიტორინგი. მომსახურებით სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს.

გაითვალისწინეთ, რომ საკუთარი საკრედიტო ისტორიის გადამოწმება არ ახდენს გავლენას საკრედიტო რეიტინგზე.

დაწვრილებითსისტემაში შესვლა

სს საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო კრედიტინფო საქართველო

საკრედიტო ქულა

საკრედიტო ქულა, იგივე სქორინგის სისტემა საკრედიტო რისკის შეფასების ყველაზე ეფექტური და თანამედროვე საშუალებაა. საკრედიტო ქულა გამოითვლება სს საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო კრედიტინფო საქართველოს ბაზაში არსებული საკრედიტო ინფორმაციის სტატისტიკურად დამუშავების გზით.

დაწვრილებით
Creditinfo Georgia - 2 iv.Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural