სს საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო კრედიტინფო საქართველო

გადაწყვეტილება აქციონერთა კრების მოწვევის შესახებ

2022 წლის 21 ოქტომბერს 14:00 საათზე გაიმართება სს „საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო კრედიტინფო საქართველოს“ რიგგარეშე აქციონერთა საერთო კრება, საზოგადოების იურიდიულ მისამართზე: თბილისი, თარხნიშვილის ქ. #2…

დაწვრილებით

განცხადება

მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციის გათვალისწინებით 16 მარტიდან საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო „კრედიტინფო საქართველო“ წყვეტს მოქალაქეების მიღებას ოფისში და გადადის დისტანციურ მომსახურებაზე.

ტელეფონით საკრედიტო ინფორმაციის გაცემა მოხდება პიროვნების იდენტიფიკაციის დროებითი პროცედურის მიხედვით.
იდენტიფიცირებულ მომხმარებლებს მომსახურების მიღება შეუძლიათ „ჩემი კრედიტინფოს“ საშუალებითაც.

გამოვთქვამთ იმედს, რომ მალე ჩვეულ რეჟიმში შევძლებთ მომხმარებლებისთვის მომსახურების გაწევას.

სს საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო კრედიტინფო საქართველო

ჩემი კრედიტინფო

ჩემი კრედიტინფოს მეშვეობით საშუალება გაქვთ გადაამოწმოთ საკუთარი საკრედიტო ისტორია / რეპორტი, საკრედიტო რეიტინგი და განახორციელოთ საკრედიტო რეპორტში განხორციელებული ცვლილებების მონიტორინგი. მომსახურებით სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს.

გაითვალისწინეთ, რომ საკუთარი საკრედიტო ისტორიის გადამოწმება არ ახდენს გავლენას საკრედიტო რეიტინგზე.

დაწვრილებითსისტემაში შესვლა
Creditinfo Georgia - 2 iv.Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural