კონტაქტი

კრედიტინფო საქართველო

ივ. თარხნიშვილის ქ.2  ( ვერე ბიზნეს ცენტრი, მე-3 სართული)
0179, თბილისი, საქართველო

ტელ/ფაქსი: (+995 32) 262 35 55

სამუშაო საათები:

ორშაბათი – პარასკევი
10:00-18:00

31 დეკემბერი 10:00-14:00

 

 

Creditinfo Georgia - 2 iv.Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural