სიახლეები

გადაწყვეტილება აქციონერთა კრების მოწვევის შესახებ

10/01/2023

2023 წლის 23 თებერვალს 16:00 საათზე გაიმართება სს  „ საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო კრედიტინფო საქართველოს“ აქციონერთა საერთო კრება, საზოგადოების იურიდიულ მისამართზე:  თბილისი, თარხნიშვილის ქ. #2. კრების დღის წესრიგი: –  სს საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო კრედიტინფო საქართველოს 2022 წლის აუდიტირებული ფინანსური შედეგების, წლიური ანგარიშისა და წლიური ბალანსის დამტკიცება. –     სამეთვალყურეო საბჭოს და ხელმძღვანელი ორგანოს მიერ წლის განმავლობაში გაწეული გადაწყვეტილება აქციონერთა კრების მოწვევის შესახებ