სიახლეები

IFC-ის პროექტი – უკრაინის ბიუროს მონაცემები

08/02/2023

სს საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო კრედიტინფო საქართველო ქვეყანაში მოქმედ საკრედიტო ორგანიზაციებს სთავაზობს უკრაინის მოქალაქეთა საკრედიტო ინფორმაციის გადამოწმებას უკრაინული საკრედიტო ბიუროს ბაზაში. აღნიშნულ პროექტს, რომელიც შარშან დაიწყო IFC-ის  ინიციატივით,  საქართველოც შეუერთდა. პროექტი მიზნად ისახავს უკრაინის მოქალაქეთა საფინანსო ინფორმაციაზე წვდომის გაზრდას. სერვისი  შესაძლებლობას აძლევს  საქართველოში მოქმედ საკრედიტო ორგანიზაციებს, გადაამოწმონ უკრაინის მოქალაქეთა საკრედიტო ინფორმაცია International Bureau of Credit Histories, იმავე,  IBCH ბაზაში. IBCH Ukraine IFC-ის პროექტი – უკრაინის ბიუროს მონაცემები