სიახლეები

გადაწყვეტილება აქციონერთა კრების მოწვევის შესახებ

22/09/2022

2022 წლის 21 ოქტომბერს 14:00 საათზე გაიმართება სს  „საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო კრედიტინფო საქართველოს“ რიგგარეშე აქციონერთა საერთო კრება, საზოგადოების იურიდიულ მისამართზე:  თბილისი, თარხნიშვილის ქ. #2. კრების დღის წესრიგი: სადამფუძნებლო შეთანხმების დამტკიცება. წესდების ახალი რედაქციის დამტკიცება. აქციონერთა ხელშეკრულებაში ცვლილებების დამტკიცება. სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრის არჩევა. აქციონერებისთვის გადასაცემი მასალების ნუსხა: 1. წესდების ახალი რედაქციის პროექტი 2. სადამფუძნებლო შეთანხმების გადაწყვეტილება აქციონერთა კრების მოწვევის შესახებ