საჯარო ინფორმაცია

08/11/2022

2022 წლის ოქტომბრის საჯარო ინფორმაცია