სიახლეები

შეთანხმება საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნესასოციაციასთან

14/02/2017

2017 წლის თებერვალში მოხდა შეთანხმება „კრედიტინფო საქართველო“-ს და სადისტრიბუციო კომპანიებს შორის (სდბა-ს წევრი კომპანიები). ასოციაციის შემედგენლობაში შემავალი 40-ზე მეტი სადისტრიბუციო კომპანია „კრედიტინფო საქართველოს“-ს სერვისებით ისარგებლებს, რაც რისკებისგან მათი ბიზნესის დაზღვევას შეუწყობს ხელს. საწყის ეტაპზე სადისტრიბუციო კომპანიებს წვდომა ექნებათ ე.წ. ვადაგადაცილებული და გადაუხდელი ვალდებულებების ამსახველ ინფორმაციაზე, ამავდროულად, ამ კომპანიებსაც ექნებათ საშუალება/ვალდებულება თავადაც აღრიცხონ, განათავსონ და გაცვალონ შეთანხმება საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნესასოციაციასთან