სიახლეები

“კრედიტინფო პრედიქტორის” სქორქარდის ახალი თაობა საქართველოში

28/01/2013

“კრედიტინფო პრედიქტორის” სქორქარდის ახალი თაობა საქართველოში  2013 წლის 8 იანვარს საქართველოში კრედიტის გამცემ კომპანიებს წარედგინათ “კრედიტინფო პრედიქტორის” სქორქარდის (CIP) ახალი ვერსია. განახლებული სქორი, რომელშიც გამოყენებულია კრედიტინფო საქართველოს მდიდარი პოზიტიური მონაცემები უფრო მეტად გააუმჯობესებს საკრედიტო რისკთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებს. CIP მოდელები 18 თვეზე მეტია გამოიყენება საქართველოში და მუდმივად ხდება მათი გადასინჯვა და დარეგულირება. ახალ მოდელში ფართოდ გამოიყენება “კრედიტინფო პრედიქტორის” სქორქარდის ახალი თაობა საქართველოში