სიახლეები

საკრედიტო ქულის მოდელის განახლება

08/11/2018

2018 წლის 8 ნოემბერს „კრედიტინფო საქართველო“ ნერგავს საკრედიტო ქულისა და რეიტინგის ახალ მოდელს. საკრედიტო ქულის სისტემა მუდმივად  განიცდის გადახედვას და მასში  ხორციელდება ცვლილებები ქვეყნის საფინანსო სექტორში გასული პერიოდის განმავლობაში დაფიქსირებული ტენდენციებიდან გამომდინარე. 2017 და 2018 წლის პირველ ნახევარში საფინანსო სექტორში განხორციელდა გარკვეული ცვლილებები: შეიცვალა ზღვრული საპროცენტო განაკვეთი, სესხის გაცემის პირობები, ასევე დაიხურა რამდენიმე მსხვილი საკრედიტო საკრედიტო ქულის მოდელის განახლება