სიახლეები

„სს საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო კრედიტინფო საქართველო“ ეროვნულ ბანკში რეგისტრაცია წარმატებით გაიარა

01/09/2018

2018 წლის 1 სექტემბრიდან „სს საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო კრედიტინფო საქართველო“ ეროვნული ბანკის მიერ რეგისტრირებული საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროა. შეგახსენებთ, „სს საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო კრედიტინფო საქართველო“ ქვეყანაში მოქმედი ერთადერთი საკრედიტო ბიუროა, რომელიც დაფუძნდა 2005 წელს იმჟამად მოქმედი ბანკებისა და კრედიტინფო ინტერნეიშენალის ურთიერთანამშრომლობის შედეგად. მისი მისიაა დაეხმაროს ორგანიზაციებს კრედიტის მართვისა და დაკრედიტების პროცესის გამარტივებისა და ეფექტურობის უზრუნველყოფით. „კრედიტინფო“, „სს საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო კრედიტინფო საქართველო“ ეროვნულ ბანკში რეგისტრაცია წარმატებით გაიარა