სიახლეები

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

31/08/2018

მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, ასევე, არასწორი ინტერპრეტაციის თავიდან არიდების მიზნით, გვსურს გამოვეხმაუროთ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ინიცირებული რეგულაციების შესახებ საკრედიტო ბიუროს საქმიანობასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში, გვსურს საზოგადოებას განვუმარტოთ კრედიტინფო საქართველოს მისია, მისი საქმიანობის სფერო და ფუნქცია ქვეყნის საკრედიტო სისტემაში. კრედიტინფო საქართველო ქვეყანაში მოქმედი საკრედიტო ბიუროა, რომელიც დაფუძნდა 2005 წელს იმჟამად მოქმედი ბანკებისა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია