სიახლეები

2018 წლის 17 აპრილს მსოფლიო ბანკის…

24/05/2018

2018 წლის 17 აპრილს მსოფლიო ბანკის (TheWorldBank) სტრუქტურაში შემავალი საერთაშორისო ფინანსური კორპორაციის (IFC) ინიციატივით, ევრაზიის ექვსმა საკრედიტო ბიურომ გამოაცხადა ევრაზიის ქვეყნებში საკრედიტო ინფორმაციის პროვაიდერთა ასოციაციის (სიპა) შექმნის შესახებ. ამ მომენტისთვის ასოციაციის წევრია ექვსი ქვეყანა. ეს ქვეყნებია: ყაზახეთი, საქართველო (სს კრედიტინფო საქართველო), აზერბაიჯანი, ტაჯიკეთი, ყირგიზეთი და უკრაინა. ასოციაციის ძირითადი მიზანია ევრაზიის რეგიონში საკრედიტო ბიუროების მხარდაჭერა. ეს 2018 წლის 17 აპრილს მსოფლიო ბანკის…