სიახლეები

გაფართოებული რეპორტი

01/08/2013

2013 წლის 1 აგვისტოდან ჩვენს კლიენტებს ეძლევათ საშუალება ისარგებლონ კიდევ ერთი ახალი სერვისით – „გაფართოებული რეპორტით“. ეს რეპორტი მოიცავს ე.წ. „ინსრუმენტულ პანელს“ (Dashboard) სადაც თავმოყრილია ძირითადი ინფორმაცია კონკრეტული სუბიექტის შესახებ. კერძოდ, აქ შეგიძლიათ იხილოთ სუბიექტის საიდენტიფიკაციო მონაცემები, კრედიტინფო პრედიქტორის შეფასება და მიზეზის კოდები, ძიებებისა და ხელფასის შემოწმების მაჩვენებლები, არსებული ღია და შეწყვეტილი კონტრაქტების რაოდენობა, ვადაგადაცილებული გაფართოებული რეპორტი