სიახლეები

„კრედიტინფომ“ კიდევ ერთი ახალი სერვისი, – ხელფასის/შემოსავლის შემოწმება დანერგა

01/10/2012

„კრედიტინფომ“ კიდევ ერთი ახალი სერვისი – ხელფასის/შემოსავლის შემოწმება დანერგა, რომლის მეშვეობითაც საფინანსო ინსტიტუტებს საშუალება ეძლევათ გადაამოწმონ პოტენციური კლიენტის შემოსავლები. ჩვენს ბაზაში ძიების შედეგად გამოჩნდება თუ რამდენად თანხვედრაშია კლიენტის მიერ რომელიმე ბანკში მანამდე განცხადებული ინფორმაცია ხელფასის/შემოსავლების შესახებ. არსებობს ოთხი შესაძლო ვარიანტი: კლიენტზე წინა ჩანაწერები არ არსებობს. დადასტურებული -წინა ჩანაწერი და ახლად შეყვანილი ჩანაწერი თანხვედრაშია. საეჭვო -წინა „კრედიტინფომ“ კიდევ ერთი ახალი სერვისი, – ხელფასის/შემოსავლის შემოწმება დანერგა