მენეჯმენტი

გენერალური დირექტორი

  • ალექსანდრე გომიაშვილი

სამეთვალყურეო საბჭო

  • პოლ რენდალი, თავმჯდომარე – ბიზნესის განვითარების დირექტორი, კრედიტინფო ჯგუფი
  • ქეთევან ხუსკივაძე, საბჭოს წევრი – დირექტორი, პროკრედიტ ბანკი
  • ლელა ჭინჭარაული, საბჭოს წევრი – რისკების მართვის დირექტორის მოადგილე, თი-ბი-სი ბანკი
  • ვასილ ვერულაშვილი, საბჭოს წევრი – რისკების დირექტორის მოადგილე, საქართველოს ბანკი
Creditinfo Georgia - 2 iv.Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural