მენეჯმენტი

გენერალური დირექტორი

  • ალექსანდრე გომიაშვილი

სამეთვალყურეო საბჭო

  • სეტ მარკსი, თავმჯდომარე – კრედიტინფო ჯგუფი
  • ალექსი მატუა, საბჭოს წევრი – პროკრედიტ ბანკი
  • ნინო მასურაშვილი, საბჭოს წევრი – თიბისი ბანკი
  • გიორგი ჭილაძე, საბჭოს წევრი – საქართველოს ბანკი
Creditinfo Georgia - 2 iv.Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural