„კრედიტინფომ“ კიდევ ერთი ახალი სერვისი, – ხელფასის/შემოსავლის შემოწმება დანერგა

01/10/2012

„კრედიტინფომ“ კიდევ ერთი ახალი სერვისი – ხელფასის/შემოსავლის შემოწმება დანერგა, რომლის მეშვეობითაც საფინანსო ინსტიტუტებს საშუალება ეძლევათ გადაამოწმონ პოტენციური კლიენტის შემოსავლები. ჩვენს ბაზაში ძიების შედეგად გამოჩნდება თუ რამდენად თანხვედრაშია კლიენტის მიერ რომელიმე ბანკში მანამდე განცხადებული ინფორმაცია ხელფასის/შემოსავლების შესახებ. არსებობს ოთხი შესაძლო ვარიანტი:

  1. კლიენტზე წინა ჩანაწერები არ არსებობს.
  2. დადასტურებული -წინა ჩანაწერი და ახლად შეყვანილი ჩანაწერი თანხვედრაშია.
  3. საეჭვო -წინა ჩანაწერი და ახლად შეყვანილი ჩანაწერი არ ემთხვევა.
  4. გაფრთხილება – წინა ჩანაწერსა და ახლად შეყვანილ ჩანაწერს შორის დიდი სხვაობაა.