ჩემი კრედიტინფო საბაზისო

მიიღეთ 30 დღიანი წვდომა თქვენს საკრედიტო ისტორიაზე.

გადაამოწმეთ საკუთარი საკრედიტო ისტორია და ნახეთ თქვენ შესახებ არსებული რა ინფორმაციაზე

მიუწვდებათ ხელი საკრედიტო ორგანიზაციებს

ფიზიკური პირი – 5 ლარი / 30 დღე
იურიდიული პირი – 5 ლარი / 30 დღე

ჩემი კრედიტინფოს საბაზისო პაკეტი მოიცავს საკრედიტო ისტორიის რეპორტს იგი არ იძლევა ინფორმაციას საკრედიტო ქულისა და საკრედიტო რეიტინგის შესახებ.

რას მიიღებთ ჩემი კრედიტინფო საბაზისო მომსახურებიდან

გადაამოწმეთ თქვენი უახლესი საკრედიტო ისტორია
მიიღეთ რეკომენდაციები საკრედიტო პროფილის გასაუმჯობესებლად

30 დღის განმავლობაში შეგიძლიათ ნახოთ კრედიტინფოს ბაზაში თქვენ შესახებ არსებული ინფორმაცია. რეპორტი მოიცავს დეტალურ ინფორმაციას ყველა ტიპის კონტრაქტზე და  გადახდების ისტორიას. 
მიიღეთ რეკომენდაციები, როგორ გამოასწოროთ  საკრედიტო პროფილი. არასწორი ინფორმაციის დაფიქსირების შემთხვევაში  მიიღეთ მხარდაჭერა კრედიტინფოს გუნდისაგან. 

Creditinfo Georgia - 2 iv.Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural