ჩემი კრედიტინფო

ჩემი კრედიტინფოს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ინტერნეტის საშუალებით მოიძიოთ კრედიტინფო საქართველოს ბაზაში თქვენ შესახებ არსებული ინფორმაცია. თქვენ შეგიძლიათ სისტემატურად ადევნოთ თვალი თქვენს საკრედიტო ისტორიას.

ჩვენ მიერ შემოთავაზებული სერვისებიდან, შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი მომსახურების პაკეტი:

 

ძირითადი ფუნქციები სტანდარტული პრემიუმი
4.99 ლარი / 1 თვე -ფიზიკური პირი

19.99 ლარი / 12 თვე -ფიზიკური პირი

7.99 ლარი / 1 თვე -ფიზიკური პირი

29.99 ლარი / 12 თვე -ფიზიკური პირი

30 ლარი / 12 თვე – იურიდიული პირი 50 ლარი / 12 თვე – იურიდიული პირი
საკრედიტო რეპორტის ნახვა და ჩამოტვირთვა
ინფორმაციის გასაჩივრება  √  √
საკრედიტო ქულა და რეიტინგი
საკრედიტო ქულის ისტორია  √  √
საკრედიტო ქულაზე მოქმედი ფაქტორები
საკრედიტო შეტყობინებები  √

 

Creditinfo Georgia - 2 iv.Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural