ჩემი კრედიტინფო

ჩემი კრედიტინფოს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ინტერნეტის საშუალებით მოიძიოთ კრედიტინფო საქართველოს ბაზაში თქვენ შესახებ არსებული ინფორმაცია. თქვენ შეგიძლიათ სისტემატურად ადევნოთ თვალი თქვენს საკრედიტო ისტორიას.

ჩვენ მიერ შემოთავაზებული სერვისებიდან, შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი მომსახურების პაკეტი:

 

ძირითადი ფუნქციები საბაზისო სტანდარტული პრემიუმი
5 ლარი – ფიზიკური პირი 20 ლარი  – ფიზიკური პირი 30 ლარი – ფიზიკური პირი
5 ლარი -იურიდიული პირი 30 ლარი  – იურიდიული პირი 50 ლარი – იურიდიული პირი
საკრედიტო რეპორტის ნახვა და ჩამოტვირთვა
ინფორმაციის გასაჩივრება  √  √  √
საკრედიტო ქულა და რეიტინგი
საკრედიტო ქულის ისტორია  √  √
საკრედიტო ქულაზე მოქმედი ფაქტორები
საკრედიტო შეტყობინებები  √
წვდომის ხანგრძლივობა  30 დღე 1 წელი 1 წელი

 

Creditinfo Georgia - 2 iv.Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural