საკრედიტო განათლება

საკრედიტო ისტორია მნიშვნელოვან როლს ასრულებს თქვენს ცხოვრებაში – იგი გავლენას ახდენს სესხის აღების შესაძლებლობებზე. საკრედიტო რეპორტზე, საკრედიტო რეიტინგსა და ქულაზე ინფორმაციის ფლობა დაგეხმარებათ თქვენი ფინანსური სტაბილურობის გაზრდაში. გაიგე მეტი, თუ რა ინფორმაციას მოიცავს თქვენი საკრედიტო რეპორტი, როგორ ითვლება საკრედიტო ქულა, იგივე „სქორი“ და როგორ უნდა გაიუმჯობესოთ საკრედიტო რეიტინგი.

 

Creditinfo Georgia - 2 iv.Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural