სიახლეები

6 მილიონზე მეტი “კრედიტინფო პრედიქტორის” “სქორი” მხოლოდ ერთ წელიწადში

20/03/2014

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოში კრედიტის ხელმისაწვდომობის ზრდამ ფინანსური ინსტიტუტებისთვის წარმოშვა საჭიროება, პირველ რიგში დარწმუნებულიყვნენ, რომ დამაკმაყოფილებელი იყო იმ კლიენტების საკრედიტო რისკები, რომლებზეც გასცემდნენ სესხებს. საკრედიტო რისკის მართვის მაღალხარისხიანი შეფასება თანაბრად მნიშვნელოვანია როგორც კლიენტებისთვის, იმისათვის, რომ მათ მიმართ ჩამოყალიბდეს ნდობა, ასევე სესხის გამცემისთვისაც, რათა ჰქონდეს ხარისხიანი პორტფელები. დეტალური ანალიზის შედეგად ბანკებმა და სხვა ფინანსურმა ინსტიტუტებმა 6 მილიონზე მეტი “კრედიტინფო პრედიქტორის” “სქორი” მხოლოდ ერთ წელიწადში